Oczyszczanie wątroby

Oczyszczanie wątroby

Anatomia wątroby

Wątroba jest największym gruczołem w organizmie człowieka. Jej masa waha się od 1,5 do 2 kilo¬gramów. Jest miękkiej konsystencji i ma kształt nieregularnego stożka ściętego o zaokrąglonych brzegach. Wypukła górna powierzchnia jest zwrócona ku przeponie i dotyka jej dolnej powierzchni, dolna zaś zwrócona na dół i do tyłu, dotyka organów jamy brzusznej. Prawie ze wszystkich stron wątroba jest osłonięta przez otrzewną, za wyjątkiem tylno- górnej powierzchni, zrośniętej z dolną powierzchnią przepony. Wątroba jest ruchliwym organem. Będąc zawieszona przy przeponie, podąża zajej ruchami przy każdym wdechu i wydechu.

Funkcje wątroby

Wątroba jest jednocześnie organem trawienia, krążenia krwi i przemiany materii. Przemiana węglowodanów, tłuszczy, białek, wody, minerłów, witamin, hormonów są nieodłącznie związane z funkcją wątroby. Tu stale realizują się specyficzne, ochronne i unieszkodliwiające, fermentatywne i wydalające funkcje, skierowane na stałe utrzymywanie pozytywnego środowiska wewnętrznego organizmu. Na przykład z substancją trującą, napływającą z jelita grubego - indolu, skatolu, tyraminie - łączy się kwas siarkowy i glikuronowy i powstaje słabo trujący kwas, eter etylowy. Dalej substancje te zostają wyprowadzone kanałami systemu oczyszczającego. Wątroba bierze także udział w przemianie materii, niezależnej od trawienia. Uczestniczy w procesie hemolizy (rozpad zużytych erytrocytów). Proces ten kończy się w wątrobie powstawaniem żółci. Warto pamiętać również o takiej funkcji, jak tworzenie mocznika - produktu końcowego przemiany białkowej. On powstaje tylko tu i wyprowadza się na zewnątrz przez nerki. Wskazuje to na związek pomiędzy funkcją nerek i wątroby.

Wytwarzanie żółci

Wytwarzanie żółci jest specyficzną funkcją wątroby, chociaż zostaje przygotowane poprzez działalność innych organów i tkanek. W ciągu doby w organizmie człowieka powstaje 800-1000 mililitrów żółci. Żółć przez przewód żółciowy dochodzi do przewodu pęcherzykowego. Obydwa przewody wchodzą w przewód żółciowy wspólny. Przewody żółciowe za pomocą włókien mięśniowych mogą przesuwać żółć w obydwu kierunkach.

Część żółci gromadzi się w woreczku żółciowym, w którym jest do 60 mililitrów żółci. Jest on elastyczny, łatwo się rozciąga i może swobodnie pomieścić do 200 mililitrów płynu. Posiada również włókna mięśniowe i może kurcząc się wyrzucać żółć do dwunastnicy pod dużym ciśnieniem. Woreczek żółciowy posiada zdolność zagęszczania żółci 10-20 razy i więcej. Energia niezbędna dla wydzielania żółci powstaje dzięki oddychaniu tkanek wątroby. Żółć powstaje w komurkach wątrobowych. Jest gorzka ze słodkawym posmakiem; pH - słabo zasadowe. Żółć uczestniczy w trawieniu, sprzyja zneutralizowaniu kwaśnej miazgi pokarmowej, napływającej z żołądka do dwunastnicy, emulguje tłuszcze i sprzyja ich wchłanianiu, pobudza perystaltykę jelita grubego. Z żółcią zostają wydalane różne zewnątrz - i wewnątrz - pochodne substancje, które będąc gromadzone w krwi oddziaływałyby w sposób szkodliwy na organizm. Z żółcią również zostaje wydalona z krwi nadwyżka cholesterolu. Żółć powstaje bez przerwy; w mniejszym stopniu w okresach głodowania, przegrzania; w większym zaś przy obniżonej temperaturze zewnętrznej lub gdy w przyjmowanych pokarmach są białka i tłuszcze.

Patologia wątroby Kamica żółciowa i zapalenie przewodu żółciowego.

Warto zatrzymać się na składnikach żółci: drugim po wodzie składnikiem są kwasy żółciowe - 7%. Powstają w wątrobie z cholesterolu. Główną ich funkcją jest obniżanie gęstości płynów. Zmniejszenie zawartości kwasów żółciowych powodowane jest obniżeniem zdolności komórek wątroby do syntezy tych kwasów. Zastój żółci lub zmniejszenie zawartości w niej kwasów żółciowych prowadzi do zwiększenia gęstości żółci. Sprzyja to powstawaniu koloidalnego cholesterolu, kwasów tłuszczowych, fosforanów wapnia, węglanów wapnia oraz ciężko rozpuszczalnych w wodzie bilirubinianów wapnia. Gdy zawartość kwasów żółciowych spada poniżej normy, z roztworu przede wszystkim wydzielają się cholesterol i tłuszcze. Powstaje emulsja cholesterolu, która stopniowo twardnieje i cholesterol krystalizuje się w niej. Jeśli w przewodzie żółciowym rozwija się stan zapalny, kryształy te zamieniają się w kamienie żółciowe. Kamień cholesterolowy rośnie przez wiele miesięcy, a nawet lat. Przy stanach zapalnych jego wzrost zostaje znacznie przyspieszony.

Zapalenie woreczka żółciowego i przewodów żółciowych w większości przypadków rozwija się, gdy są w nich kamienie oraz bakterie, które dostają się do woreczka głównie z jelita.

Stwierdzono, że co dziesiąty człowiek ma kamienie żółciowe. Powstawanie kamieni zależy od odżywania i zaczyna się w wieku 16-20 lat, w wieku 70 lat maje co trzecia osoba! Skład żółci i jej ewakuacja z jelita zależy bezpośrednio od rodzaju naszego pożywienia. Zatem, tłuste i bogate w białko jedzenie powoduje wydzielanie bardziej stężonej żółci, bogatej w gęste substancje (cholesterolu, bilirubinę).

Kobiety chorują 6 razy częściej niż mężczyźni. Ciąża sprzyja tworzeniu kamieni żółciowych, ponieważ dochodzi do zastoju żółci w woreczku żółciowym (macica uciska na organy wewnętrzne, zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej, zmienia pozycję woreczka i przewodów żółciowych). W ostatnich miesiącach ciąży i pierwszym okresie poporodowym podwyższa się cholesterol we krwi. Ciąża powoduje zakłócenia w normalnej pracy wątroby. Częstotliwość występowania tego schorzenia zależy również od sposobu oddychania. Kobiety oddychają klatką piersiową, robią mniej głębokie wdechy, w porównaniu z mężczyznami, którzy oddychają brzuchem (przesuwają przeponę). Ruchy przepony z kolei sprzyjają przepływowi żółci w przewodach żółciowych.

Dyskineza przewodów żółciowych to rozregulowanie dynamiki, a stąd i opróżnienia woreczka żółciowego o właściwej porze. U podłoża tego schorzenia leży zmiana czynności centralnego systemu nerwowego. Jeszcze jedną przyczyną może być osłabienie mięśni woreczka, co zazwyczaj jest spowodowane typem budowy ciała (asteniczny), siedzącym trybem życia, a najważniejsze to brakiem pełnowartościowego, naturalnego odżywania, bogatego w minerały, witaminy i inne niezbędne substancje. Przy oczyszczeniu dróg żółciowych będą wychodzić różne kamyczki.Warto wiedzieć, czym one są i znać przyczynę ich powstania. Kamienie żółciowe w woreczku żółciowym są okrągłe, kamienie żółciowe wewnątrz przewodów wątrobowych mogą mieć nieregularne kształty i przedstawiać dokładny obraz przewodu żółciowego. W wątrobie, w przewodach i woreczku żółciowym spotykane są twarde, ostre, rozgałęzione, czarne kamienie pigmentowe. Po czyszczeniu wyjdą w formie pestek słonecznika i ziarenek czarnego piasku.

Według składu rozróżniamy kamienie żółciowe cholesterolowe - duże mieszane, złożone - cholesterolowo - pigmentowe, solne i pigmentowe. Kamienie cholesterolowe są różnej wielkości, od ziarnka grochu do śliwki (kształt okrągły, powierzchnia gładka, kolor biały lub jasnożółty), powstają w woreczku żółciowym. Kamienie te są miękkie, lekkie, pływają w wodzie. Tworzą się przy podwyższonej zawartości cholesterolu w żółci, zmniejszonej zawartości kwasów żółciowych i zastoju żółci.

Kamienie cholesterolowo-pigmentowo-wapniowe są najczęściej spotykaną odmianą kamieni żółciowych. Występują zawsze w dużej ilości. Są raczej małe - od główki szpilki do dużego ziarnka grochu, koloru białego, szarego (gdy przeważa cholesterol i wapno) lub ciemnozielonego (z przewagą pigmentu bilirubiny). Powstają najczęściej z powodu zakażenia i stanu zapalnego woreczka i przewodów żółciowych oraz na skutek nieprawidłowego łączenia produktów żywnościowych poddanych obróbce cieplnej. Kamienie pigmentowo-wapniowe są koloru ciemnozielonego, są kruche i dowolnego kształtu. Występują w dużej ilości. Krystalizacja zaczyna się w wewnątrzwątrobowych przewodach żółciowych. Kamienie te są pozbawione cholesterolu, zawierają domieszkę miedzi, rozwijają się z mikrolitów. Mikrolity mają średnicę od 7 do 60 mikronów, złożone są z białka, pigmentów żółciowych i wapnia. Tworzą się w momencie dostania się obcych cząsteczek z jelit do krwi, a z krwią do wątroby gdzie wiążą się z białkiem i pigmentami żółci i stopniowo zostają wydalone przez przewody żółciowe. Do jelit natomiast trafiają w postaci gotowanego jedzenia i wody. W trakcie gotowania substancje organiczne przemieniają się w nieorganiczne i tworzą osad (podobnie jak w czajniku po gotowaniu wody), który nie przyswaja się przez organizm i jako obce ciało zostaje wydalony razem z żółcią. Często mikrolity dają początek krystalizacji kamieni pigmentowo - wapniowych rozwijających się w przewodach i woreczku żółciowym.

Najrzadszą odmianą (na szczęście) są czyste kamienie wapienne. Są koloru białego, twarde i rozwijają się w sytuacji różnorodnych stanów zapalnych i na skutek przesiąknięcia wapniem masy białkowej. Wapń i w tym przypadku dostarczony zostaje przez gotowane jedzenie.

Nadciśnienie wrotne i jego skutki

Współczesne odżywianie czyni naszą krew bardziej kwaśną (normalne pH krwi jest słabo zasadowe), pozbawioną wystarczającej ilości substancji mineralnych, witamin i innych niezbędnych elementów. Mało ruchu i taki stan krwi prowadzą niezauważalnie do dyskinezy systemu wydzielania żółci, ciśnienie żółci w przewodzie żółciowym może wzrastać prawie do 1 atmosfery. Gęstość żółci może powiększyć się dwudziestokrotnie. Substancje przebywające w tak stężonym stanie mogą wytrącać osad. Jak już wiemy, pierwszy zaczyna krystalizować się cholesterol, potem bilirubina z produktami utleniania, sole, wapń. Są to główne składniki kamieni żółciowych. Oprócz twardych kamieni w przewodach wątrobowych odkłada się bezkształtna masa bilirubinowo-wapniowa. W woreczku i w przewodach żółciowych może tworzyć się żółto-biały piasek lub masa podobna w konsystencji do kaszki. Wątroba zostaje jakby rozsadzana od środka przez skrzepy żółciowe zarówno twarde, jak i maziste, uciskając z kolei na otaczające ją tkanki. Hamuje to krew w tętnicach wątrobowych, a szczególnie utrudnia krwioobieg w żyle wrotnej, dostarczającej substancje odżywcze z jelita grubego. W taki sposób rozwija się nadciśnienie wrotne. W związku z powstającą atrofią komórek wątrobowych z powodu ucisku i niedożywienia zaczyna się zaburzenie przemiany tłuszczowej, białkowej, wodnej, węglowodanowej, mineralnej itp. Zatrzymywać się na schorzeniach wynikających z tych zaburzeń nie ma sensu. Uświadomiliśmy najważniejszą rzecz - fatalne skutki zanieczyszczenia wątroby. O tym też mówi medycyna chińska. Słaba wątroba jest główną przyczyną zaburzenia zdrowia, wpływa szczególnie mocno na rozwój całego organizmu. Zdrowa wątroba to zdrowy i aktywny cały organizm. Najważniejsze gruczoły w organizmie - przysadka, tarczyca i trzustka zależą od stanu zdrowia wątroby. Pomagając chorej wątrobie tracą siły i zostają „sparaliżowane". Ogólne zaburzenie nie tylko wpływa na rozwój organizmu, ale z pewnością przynosi tragiczne skutki.

Wobec tego chcę przedstawić Państwu moją metodę oczyszczania wątroby, która różni się od klasycznych metod. Uważam, iż jest ona bardziej skuteczna. Pierwszym warunkiem sukcesu wykonania owego zabiegu jest oczyszczone jelito. Drugim warunkiem jest wykonanie zabiegu po kilku dniach diety. Osoby z ogólnym osłabieniem, ciężkimi chorobami wątroby nie mogą poddawać się temu zabiegowi.

Dzień przygotowania do zabiegu

Należy jeść tylko gotowane potrawy przez cały dzień, pic wodę, soki, herbatki z dzikiej róży, hibiskusa, owocowe.

Dzień zabiegu

Na śniadanie należy wypić tylko zakwas z buraków (barszcz i soki), nic nie jeść. Cały dzień pić wyłącznie soki, wodę i herbatki. Między godz. 8.00 a 12.00 należy wykonać lewatywę w gabinecie hydrocolonoterapii, następnie wypić sól gorzką podaną przez lekarza. Koniecznie wypoczywać w pokoju - będą występować częste wypróżnienia. Około godziny 16.00-18.00 wykonywany jest masaż wątroby stymulacja funkcji wątroby oraz elektropunktura bioaktywnego punktu wątroby. Od godziny 20.00 do 7.00 nic nie pić, jedynie przepłukać usta wodą lub zjeść kawałek grejpfruta albo plasterek cytryny. Po zabiegach rozgrzewamy wątrobę 5-6 godz. termoforem następnie o 22.00 należy wypić mieszankę leczniczą, wąchać zmiażdżony czosnek co 10 min. w ciągu godziny po czym należy odpoczywać i spać.

Dzień po zabiegu

O godz. 6.00 ponownie wypić sól gorzką po której występować będą wypróżnienia żółcią oraz kamieniami cholesterolowymi. Od godz. 7.00 można pić wodę. Około godz. 9.00 powtórzyć lewatywę w gabinecie. Cały dzień jeść gotowane potrawy, pić wodę, soki, herbatkę koperkową z miętą.

UWAGA!

Ilość soli oraz składników mieszanki leczniczej dla każdego pacjenta dobierana jest indywidualnie, biorąc pod wzgląd wagę, wiek oraz właściwości danego organizmu. Niezbędnym warunkiem oczyszczania wątroby są zabiegi hydrocolonoterapii.